Eko pridelava


Kaj je Eko?

Ekološka, konvencionalna, integrirana pridelava

 

Današnji čas zaznamujejo trije načini kmetovanja:

konvencionalno, integrirano ter ekološko kmetovanje

KONVENCIONALNO kmetovanje se je začelo razvijati v začetku 20. stoletja z začetkom kemizacije. Dovoljuje uporabo gensko spremenjenih organizmov, pesticidov, tretiranih semen, v zemljo pa se lahko vnaša mineralna gnojila ter fitofarmacevtska sredstva.

INTEGRIRANO KMETOVANJE že pristopa k naravnemu, saj je omejena uporaba mineralnih gnojil ter fitofarmacevtskih sredstev.

EKOLOŠKO KMETOVANJE je način pridelovanja hrane, ki temelji na naravnih, večinoma preventivnih metodah za zatiranje škodljivcev, bolezni in plevelov.

Sledite znakom:

BIO, EKO in ORGANSKA živila – različna poimenovanja, isti pomen!

Poimenovanja, ki se pojavljajo na slovenskem tržišču so: bio (biološko), eko (ekološko) in organsko. Velja za pridelke in proizvode, katerih pridelovanje in proizvajanje je nadzorovano s strani neodvisne kontrolne organizacije.
V Sloveniji naj bi sicer prevladoval izraz EKOLOŠKI, dovoljena pa je tudi uporaba oznake biološki. Ekološka živila so celovita, saj so pridelana na naraven, naravi prijazen način, brez uporabe pesticidov, umetnih barvil, arom, konzervansov ter gensko spremenjenih organizmov.
Z nakupom ter uporabo ekoloških živil tako ne skrbimo samo za svoje zdravje, ampak tudi za naravo, ki je kot vemo, naše največje bogastvo.
Ekološka živila zavzamejo vse pomembnejši delež v prehrani potrošnikov. Trg z ekološkimi živili v evropskem in svetovnem merilu, kljub recesiji, beleži 10 do 15 odstotno letno rast.

(Vir: http://www.kon-cert.si/)

Aktualna ponudba pridelkov