fižol turški(laški,žohar,keber) seme (100g)


fižol turški seme

Prodamo seme turškega oz. laškega fižola. Drugi izrazi fižol žohar, fižol keber.

Cena: 3,00€