radič rdeč sadika


rdeč radič sadika

radič vrste palla rosa –
posajen v satovnici – 9 kom, dobro ukoreninjen
tvori okrogle rdeče glave – pridelujemo za jesen in zimo
najbolj ugodno obdobje sajenja od 5.7. – 30.8.

Cena: 2,50€
Ni na voljo