zelje zgodnje sadika (1/12)


zelje sadika

v satovnicah z zemljo po 12 kos,

Cena: 2,50€