prodajno mesto trnovska zelišča – tržnica LJ-center