zelje zgodnje sadika (1/12)


zelje sadika

v satovnicah z zemljo po 12 kos, presadite v 1 mesecu

Cena: 2,00€