zelje zgodnje sadika (1/6)


zelje sadika

v satovnicah z zemljo po 6 kos, presadite v 1 mesecu

Cena: 1,20€